Tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Robot TOSY cần tuyển dụng một số vị trí công việc như sau:

Stt Vị trí tuyển dụng Số lượng Email nhận hồ sơ
1 International Sales Account Manager 03 [email protected]
2 Kĩ sư điện tử 05 [email protected]
3 Trợ lý điện tử 03 [email protected]
4 Kĩ sư thiết kế Khuôn 02 [email protected]
5 Thiết kế đồ họa 3D 01 [email protected]
6 Nhân viên bóc tách bản thiết kế nội thất 01 [email protected]
7 Phụ trách Phòng Logistics 01 [email protected]
8 Chuyên viên An toàn lao động 01 [email protected]
9 Chuyên viên Phòng Tiêu chuẩn 01 [email protected]